Kad se povuče crta..., učestvuju: Tatjana Lenard, Saša Kukić, Dargiša Kovačević sa gostima