Dragan Bosnić, Beograd: Vuk u stripu, izložba originalnih crteža za strip-knjigu o Vuku Stefanoviću Karadžiću, u izdanju Radionice SIC, Beograd
Razgovor povodom izložbe Dragana Bosnića Vuk u stripu, učestvuju: Zoran Đukanović, Momčilo Rajin i Mihailo Kurtović