Klinci i klinceze, tradicionalna novogodišnja priredba za decu studenata Beogradskog univerziteta