Centralna proslava 4. aprila, Dana studenata Beogrdskog univerziteta; učestvuju:
Hor Branko Krsmanović,
studenti FDU, FMU, FLU i FPU (UK SSO Beograda i SKC)

O jagodama i krvi (The Strawberry Statement), r. Stjuart Hegmen (Stuart Hagmann), SAD, 1970.
Indeksovo Radio-pozorište
Grupa Kameloti, Čehoslovačka, rok koncert