SKC Beograd predstavlja SKUC Zagreb

20. 02. 1986
Greatest Hits, pozorišna predstava; režija: Matko Brljević; igraju: Vanja Matujec i Tomis Martić
Intervencije, foto-akcija

21. 02. 1986
Grupa Haustor, rok koncert
Prezentacija kratkih filmova mladih autora:
Mario Rakić: Jesenja pesma, 1985.
Radoslav Pivac: Jedan od ovih dana, 1984.
Radoslav Pivac: Ekspozicija, 1985.
Boris Šegota: Igrač žigre, 1985.

22. 02. 1986
Minimal moving, baletski projekat
Izložba fotografija i projekcija videa i slajdova sa akcije Intrevencije