Klinci i klinceze, tradicionalna novogodišnja priredba za decu beogradskih studenata