Svečana akademija povodom Dana studenata Beograda (UK SSO - Univerzitetska konferencija Saveza socijalističke omladine Beograda)