Jugoslovenski mladi strip, izložba prispelih radova na konkurs za strip lista Mladost (SKC i Mladost, list SSOJ-Savez socijalističke omladine Jugoslavije)