Svečana akademija u čast Dana studenata, koncert Hora Muzičke akademije iz Beograda, Zagrebačkog komornog ansambla i Orkestra Muzičke akademije iz Zagreba; program: Gaudeamus; A. Koreli (A. Corelli): Concerto grosso br. 1 u d-duru