Pozorišno i filmsko stvaranje na univerzitetu, razgovor; učestvuju: Dušan Stojanović, Ljubiša Ristić, Božidar Zečević, Lazar Stojanović (Komisija za kulturu Univerzitetskog odbora Saveza studenata Beograda)