1973

08. 01. 1973

Циклус Марксизам и универзитет: Живети за политику или од политике, говоре: Војислав Становчић, Зоран Видаковић

10. 01. 1973

Циклус Књига данас: Александар Тишма: Књига о Бламу, о књизи говоре: Чедомир Мирковић, Предраг Протић, Иван Шоп

15. 01. 1973

Циклус Разговори: Мисао о друштву и мисао друштва, говори: Ђуро Шушњић

19. 01. 1973

Циклус Уочавања: Исток – Запад, говори: Мирко Зуровац

29. 01. 1973

Циклус Актуелности: Сами у свемиру?, говори: Слободан Петковић

02. 02. 1973

Зајам као мора економске политике, говоре: Мирко Ђекић, Љубисав Маринковић.

07. 02. 1973

Циклус Разговори: Заборављени експерименти у физици, говори: Слободан Петковић

09. 02. 1973

Циклус Разговори: Борба за нову уметност - револуција Сергеја Ејзенштајна, говоре: Бранко Вучићевић, Миломир Мариновић

14. 02. 1973

Циклус Књига данас: Драган Стојановић: Олујно вече, о књизи поезије говоре: Милан Комненић, Божо Вукадиновић, Милан Младеновић, Драган Стојановић

16. 02. 1973

Циклус Документи времена: Герила - један од путева револуционарних промена 20. века, говоре: Љубомир Палигорић, Дејан Кузмановић, Мило Петровић, Сулејман Реџепагић

19. 02. 1973

Циклус Класично образовање и савременост: Митологија и књижевност, говори: Миливој Сиронић

21. 02. 1973

Циклус Тумачења марксизма: Марксизам у Кини пре и после Културне револуције, говори: Михаило Шарановић

23. 02. 1973

Циклус Документи времена: Тероризам као елемент међународне политике, говоре: Војин Димитријевић, Миша Миленковић

28. 02. 1973

Циклус Књига данас: Душко М. Петровић: Брод плови мишеви беже, говоре: Остоја Кисић, Милован Витезовић, Брана Петровић, Бане Јовановић, Душко М. Петровић

05. 03. 1973

Циклус Класично образовање и савременост: Појам класичне уметности, говори: Бранко Гавела

07. 03. 1973

Циклус Могућност револуције: Појам битног недостатка, говори: Милан Кангрга

09. 03. 1973

Циклус Документи времена: Да ли умире нова левица?, говоре: Владимир Гоати, Бранко Прибићевић

12. 03. 1973

Циклус Класично образовање и савременост: Наш дуг грчком времену, говори: Љиљана Црепајац

15. 03. 1973

Уметност интерпретације Емила Штајгера, говори Драган Стојановић (у сарадњи са Музичким програмом)

19. 03. 1973

Циклус Моћ и заблуде психијатрије: Достигнућа савремене психијатрије, говори: Војин Матић

20. 03. 1973

Циклус Могућност револуције: Утопијски темељ повјести, говори: Милан Кангрга

Процес социјализације нове музике, говори Душан Плавша (у сарадњи са Музичким програмом)

23. 03. 1973

Циклус Интердисциплинарна сарадња: Разговор са уредницима часописа "Дијалектика", говоре: Драгиша Ивановић, Ернест Стипанић, Драгутин Лековић, Јордан Попјорданов, Братислав Петровић

26. 03. 1973

Циклус Моћ и заблуде психијатрије: Појам нормалности у психијатрији, говоре: Томислав Седмак, Душан Кецмановић

27. 03. 1973

Циклус Могућност револуције: Добро и зло, говори: Милан Кангрга

30. 03. 1973

Циклус Интердисциплинарна сарадња: Философски проблем јединства науке, говоре: Андрија Стојковић, Братислав Петровић

02. 04. 1973

Циклус Моћ и заблуде психијатрије: Душевни проблеми студентске омладине, говоре: Љубинка Поповић, Милан Поповић, Љубомир Ерић, Милорад Дамјановић

04. 04. 1973

Циклус Књига данас: Ратко Божовић: Метаморфоза игре; говоре: Милош Илић, Александар Костић, Милоје Петровић, Јасна Јанићијевић

04 - 11. 04. 1973

I aприлски сусрет (види Велике манифестације)

05. 04. 1973

Циклус Интердисциплинарна сарадња: Најновија сазнања о Сунчевом систему, говоре: Ђорђе Телеки, Јелена Милоградов-Турин

12. 04. 1973

О поезији - непрекидној свежини света: Зоран Секулић представља Душана Матића, говоре: Душан Матић, Зоран Секулић

16. 04. 1973

Циклус Моћ и заблуде психијатрије: О страху и анксиозности, говори: Љубомир Ерић

17. 04. 1973

Циклус Могућност револуције: Однос теорије и праксе, говори: Милан Кангрга

19. 04. 1973

Циклус Интердисциплинарна сарадња: Астрономија невидљивог, говори: Јелена Милоградов-Турин

23. 04. 1973

Циклус Моћ и заблуде психијатрије: Васпитно образовни поступци у превенцији наркоманије, говори: Мирослав Антонијевић

26. 04. 1973

Циклус Интердисциплинарна сарадња: Сунце и његов утицај на Земљу, говоре: Мирјана Вукићевић, Александар Кубичела

09. 05. 1973

Циклус Тумачење марксизма: Критика стаљинизма као темељни проблем југословенске послератне федерације, говори: Милоје Петровић

15. 05. 1973

Циклус Тумачење марксизма: Марксистичка теорија партије, говоре: Балша Шпадијер, Владимир Гоати

17. 05. 1973

Циклус Стваралаштво Милоша Црњанског: Лирика Итаке, говори: Чедомир Мирковић

18. 05. 1973

Циклус Слобода и нужност: Појам нужности у савременој физици, говоре: Драгиша Ивановић, Јордан Поп-Јорданов, Татомир Анђелић, Андрија Стојковић

21. 05. 1973

Циклус Југославија у контексту глобалних светских збивања: Да ли су могуће глобалне економске кризе данас?, говоре: Бранислав Шошкић, Радмила Стојановић, Оскар Ковач, Љубиша Адамовић

24. 05. 1973

Циклус Стваралаштво Милоша Црњанског: Поеме Милоша Црњанског, говоре: Чедомир Мирковић, Милош Црњански

28. 05. 1973

Појам политике несврставања, говори: Лео Матес

31. 05. 1973

Циклус Стваралаштво Милоша Црњанског: Дневник о Чарнојевићу, говори: Чедомир Мирковић

04. 06. 1973

Циклус Књига данас: Норберт Винер: Кибернетика, техничка митологија и човек, говоре: Душан Лукач, Миливој Татић, Живана Олбина, Борко Новаковић, Божидар Зечевић

06. 06. 1973

Филозофија и здрав разум, говори: Бранко Бошњак

07. 06. 1973

Циклус Стваралаштво Милоша Црњанског: Сеобе, говори: Чедомир Мирковић

14. 06. 1973

Циклус Стваралаштво Милоша Црњанског: Роман о Лондону, говори: Чедомир Мирковић

21. 06. 1973

Циклус Стваралаштво Милоша Црњанског: Код Хиперборејаца, говори: Чедомир Мирковић

Циклус Тумачење марксизма: Марксистичка теорија партије, говоре: Балша Шпадијер, Владимир Гоати

22. 10. 1973

Путевима борбе за слободну Анголу, говоре: Јоже Бабич, Миле Пешут

26. 10. 1973

Друштвена неједнакост и социјализам, говори: Срђан Врцан

30. 10. 1973

Циклус Књига данас: Душан Стефановић: Урбанизација, говоре: Милош Синђић, Борко Новаковић, Милован Радовановић, Сретен Вујовић, Душан Стефановић

31. 10. 1973

Симболика староегипатске митологије, говори: Љубинка Радовановић

05. 11. 1973

Грађански свет и социјализам, говори: Предраг Враницки

13. 11. 1973

Циклус Књига данас: Др Бранко Павловић: Расправа о филозофским основама науке, говоре: Бранко Павловић, Ђуро Шушњић, Слободан Жуњић, Миша Арсенијевић

15. 11. 1973

Циклус Књига данас: Филозофски домашај песништва, о књизи Милана Лалића Псалми и друге песме говори: Милан Младеновић

19. 11. 1973

Млади и конгрес младих, отворена трибина, говори: Крста Аврамовић

22. 11. 1973

Шта означава Енгелсов израз о одумирању државе, говори: Драгиша Ђукић

27. 11. 1973

Класна суштина друштвене улоге Савеза комуниста Југославије, говоре: Раде Алексић, Радош Смиљковић

06. 12. 1973

Етичко и метафизичко значење Сократове смрти, говори: Петар Живадиновић

11. 12. 1973

Универзитет и стваралаштво, говоре: Драгослав Митриновић, Урош Томин, Александар Постоловић, Ненад Даковић

13. 12. 1973

Емисије и информације о култури на телевизији, говоре: Татјана Шупут, Берислав Косијер, Милан Влајчић, Петар Живадиновић, Ђорђије Ускоковић, Димитрије Тасић, Божидар Зечевић, Божидар Калезић, Миломир Мариновић, Миодраг Илић; уводна реч и вођење разговора: Душан Т. Стојановић

17. 12. 1973

Функција рецензената у нашој издавачкој делатности, говоре: Миодраг Јуришевић, Гордана Николић, Милојко Ђоковић

19. 12. 1973

Платонова утопија, говори: Петар Живадиновић

21. 12. 1973

Циклус Књига данас: Игор Мандић: Гола маса у Београду, говоре: Игор Мандић, Жика Богдановић, Ратко Божовић, Милан Ранковић, модератор: Исак Црногорски (пц)

24. 12. 1973

Вајтхедово схватање стварности (Whitehead), говори: Александар Миленковић