1975

06. 01. 1975

Циклус Марксизам 20. века: Ђерђ Лукач (György Lukács), говори: Ференц Бодроговари

09. 01. 1975

Самоуправна робна привреда, говоре: Миладин Кораћ, Иван Максимовић, Александар Вацић

13. 01. 1975

Циклус Марксизам 20. века: Антонио Грамши (Antonio Gramsci), говори: Иво Петриновић

15. 01. 1975

Циклус Марксизам 20. века: Карл Корш (Karl Korsch), говори: Давор Родин

16. 01. 1975

Циклус Нове књиге: Блажо Перовић: Бирократија и социјализам, говоре: Ратко Божовић, Милан Матић, Предраг Раденковић, Блажо Перовић

23. 01. 1975

Ласери и њихова примена, уз демонстрацију ласерске технологије говори: Никола Коњевић

30. 01. 1975

Несистематско мишљење: смисао парапсихолошког и концептуална уметност; Криза система: у науци, религији, уметности и магији; Пут у данас: мишљење без ослонца; говори: Велимир Абрамовић

03. 02. 1975

Неки проблеми истраживања будућности, говори: Јохан Галтунг, Норвешка

18. 02. 1975

Циклус Београд у светлости археолошких открића: Праисторијске културе на тлу Београда, говори: Јован Тодоровић

25. 02. 1975

Циклус Београд у светлости археолошких открића: Топографија и споменици римског Сингидунума, говори: Драган Бојовић, уз приказивање дијапозитива

27. 02. 1975

Циклус Савремена физика: Проблеми избора енергије и будућност човечанства, говори: Јарослав Лабат, уз приказивање дијапозитива

03. 03. 1975

Циклус Препород реторике: Универзалност реторичких појмова, говори: Јовица Аћин

04. 03. 1975

Циклус Београд у светлости археолошких открића: Словенски Београд; говори: Гордана Марјановић

06. 03. 1975

Циклус Нове књиге: Јован Ћулум: Дневник са Атлантика и други есеји, говоре: Предраг Вукадиновић, Милан Ковачевић, Војин Матић, Јован Ћулум

10. 03. 1975

Циклус Препород реторике: Реторика и логика, говори: Сретен Петровић

11. 03. 1975

Циклус Београд у светлости археолошких открића: Београд у време деспота Стефана, говори: Марко Поповић, уз приказивање дијапозитива

12. 03. 1975

Циклус Делегатски систем: Делегација и превазилажење формалне политичке репрезентације, говори: Милан Матић

13. 03. 1975

Циклус Самоуправно планирање и одлучивање: Савремени метод одлучивања, говори: Душан Вујовић

14. 03. 1975

Циклус Психологија на својим и туђим границама: Психологија и марксизам, говори: Жарко Кораћ

17. 03. 1975

Циклус Препород реторике: Реторика и филозофија у ренесанси, говори: Перо Мужијевић

18. 03. 1975

Циклус Београд у светлости археолошких открића: Београдска тврђава у време турске и аустријске доминације, говори: Жељко Новаковић

20. 03. 1975

Циклус Самоуправно планирање и одлучивање: Од самоуправног договарања до концепције развојне политике, говори: Небојша Савић

21. 03. 1975

Циклус Психологија на својим и туђим границама: Математички модели и психолошка теорија, говори: Милан Марковић

24. 03. 1975

Циклус Препород реторике: Барокна реторика и реторика Ђ. Б. Вика (G. B. Vico), говори: Перо Мужијевић

25. 03. 1975

Циклус Делегатски систем: Делегатски систем, политика и самуправљање, говори: Миливој Татић

26. 03. 1975

Циклус Самоуправно планирање и одлучивање: Систематска анализа процеса самоуправног одлучивања, говори: Живана Олбина

27. 03. 1975

Циклус Савремена физика: Резонантне појаве у природи, са демонстрацијама, говори: Ђуро Крмпотић

28. 03. 1975

Ергономија и хуманизација рада, говоре: Вуксан Булат, Сава Петровић, Јован Веиновић, Ђуро Коруга, Иван Штајнбергер, Живорад Милосављевић, Звонко Абаз

31. 03. 1975

Циклус Препород реторике: Реторика и поетика, говори: Ђорђије Вуковић

03. 04. 1975

Циклус Самоуправно планирање и одлучивање: Друштвена интеграција као метод постизања оптималног друштвеног развоја; говори: Видоје Васиљевић

14. 04. 1975

Циклус Препород реторике: Антиномије модерне реторике, округли сто, говоре: Перо Мужијевић, Сретен Петровић, Иван Чоловић, Јовица Аћин, Ђорђије Вуковић

Педесет књига о педесет бригада, програм поводом 30-годишњице победе над фашизмом и публиковања 50 књига из едиције Записи о ратним бригадама у издању новинске издавачке установе Народна армија, уводна реч: Скендер Куленовић, академик; у разговору учествују: генерал-пуковник Љубо Вучковић, генерал-потпуковник Јоцо Тарабић, пуковник Ахмед Џонлагић, књижевник Радоња Вешовић и књижевник Милорад Гончин (СКЦ и Музеј револуције народа и народности Југославије, програм се одржава у атријуму Музеја револуције)

15. 04. 1975

Циклус Психологија на својим и туђим границама: Психологија уметности - објективно-аналитички метод Лава С. Виготског (Лев С. Выготский), говори: Мирјана-Миша Митровић

16. 04. 1975

Гијом Аполинер (Guillaume Apollinaire): Ред и пустоловина, у преводу Николе Бертолина; говоре: Радивоје Константиновић, Милан Младеновић, Никола Бертолино

17. 04. 1975

Циклус Самоуправно планирање и одлучивање: Самоуправно сусретно планирање, говори: Радмила Стојановић

18. 04. 1975

Филозофија смрти у делу Андре Малроа (André Malraux), говори: Мишо Кулић

21. 04. 1975

Циклус Самоуправно планирање и одлучивање: Основе самоуправног планирања, говори: Жарко Папић

22. 04. 1975

Разговор о жаргону, поводом штампања првог "Речника српског жаргона", говори: Драгослав Андрић, приређивач

23. 04. 1975

Циклус Самоуправно планирање и одлучивање: Самоуправно одлучивање и планирање, округли сто; учествују: Радмила Стојановић, Живана Олбина, Жарко Папић, Душан Вујовић, Видоје Васиљевић, Небојша Савић

24. 04. 1975

Циклус Савремена физика: Експерименти са електромагнетским зрачењем, говори: Божидар Аничин, са демонстрацијама

25. 04. 1975

О теоријском заснивању граматике књижевног текста, говори: Новица Петковић (Сарајево)

26. 04. 1975

Вече поводом 42-годишњице оснивања Социјалистичке партије Чилеа; уводна реч: Антонио Мартинац, представник СПЧ;

Ванцерамос (Venceremos), 1974., документарни филм о револуцији и контрареволуцији у Чилеу (СПЧ и Универзитетски одбор ССО Београда) (похрањено у Југословенској кинотеци)

12. 05. 1975

Вијетнам је слободан, говоре: Душан Дозет, Нгујен Луонг, отправник послова Амбасаде Републике Јужни Вијетнам; стихове вијетнамских песника и тестамент Хо Ши Мина читају: Маја Димитријевић, Јован Милићевић, Петар Банићевић; Земљом пронећемо зору, документарни филм, режија: Александар Виторовић (Градски комитет СК Београда и Градска конференција ССРН Београда)

14. 05. 1975

Циклус Нове књиге: Миодраг Павловић: Поезија и култура, говоре: Никола Милошевић, Драгиша Витошевић, Драган Стојановић, Миодраг Павловић

16. 05. 1975

Марксизам и постструктурализам, поводом књиге Ненада Мишчевића Марксизам и постструктуралистичка кретања говоре: Јовица Аћин, Слободан Жуњић, Ненад Мишчевић

20. 05. 1975

Исток и Запад - сличности и разлике између индијске и западне филозофије, говори: Свами Пагал (Swami Pagal), индијски песник и филозоф

22. 05. 1975

Циклус Нове књиге: Зоран Видаковић: Ковачи лажног прогреса, говоре: Мирослав Печујлић, Вукашин Павловић, Душан Ничић, Владимир Штамбук, Зоран Видаковић

12. 06. 1975

Изложба фотографија о победоносној борби вијетнамског народа за ослобођење, програм поводом 6. јуна, годишњице формирања Привремене револуционарне владе Републике Јужни Вијетнам (Координациони одбор РК ССРН Србије за помоћ народима Индокине, Амбасада Републике Јужни Вијетнам и СКЦ)

16. 06. 1975

Радници и писци у САД, говори: Денис Смит, САД; уводна реч: Тихомир Вучковић

28. 10. 1975

Артур Јанов (примална терапија - излечење неурозе / примална терапија - излечење психологије?), говори: Драгослав Грујичић

04. 11. 1975

Феномен високотиражног листа у нашој средини, говоре: Ратко Божовић; Мишо Језерник, Игор Мандић, Љубомир Стојић, Живко Милић

12. 11. 1975

Г. Г. Маркес (G. G. Marquez): Сто година самоће, говоре: Владета Р. Кошутић, Никола Милошевић, Хуан Октавио Пренс (Juan Octavio Prens)

17. 11. 1975

Криза капитализма или криза у капитализму - запажања са светског скупа економиста у Сиренима, Француска, говори: др Зоран Пјанић

20. 11. 1975

Анди 74/75, говори: др Јерко Киригин (у сарадњи са Планинарским савезом Србије)

25. 11. 1975

Експериментална радио-драма Миодрага Павловића: "Неколико врста меса" (1951), праизвођење, режија Слободан Бода Марковић; после слушања разговор о драмском стваралаштву аутора; учествују: Ђорђе Ђурђевић, Радомир Кордић, Света Лукић, Феликс Пашић, Бода Марковић, Миодраг Павловић

26. 11. 1975

Циклус Нове књиге:Ерих Фром: Анатомија људске деструктивности, говоре: Владета Јеротић, Јован Рашковић, Обрад Савић

02. 12. 1975

Циклус Нове књиге: Павле Ковачевић: До сарказма и напред, говоре: Никола Милошевић, Мирослав Егерић, Витомир Теофиловић, Павле Ковачевић

11. 12. 1975

Циклус Нове књиге: Јирген Хабермас: Сазнање и интерес, говоре: Миодраг Цекић, Милоје Петровић, Ненад Даковић

12. 12. 1975

Ngujen Ai Quoc - Ho - Chi – Min, пројекција филма поводом прославе 15-годишњице оснивања Националног фронта ослобођења Јужног Вијетнама (Амбасада Републике Јужни Вијетнам, Координациони одбор за помоћ ослободилачким покретима и жртвама империјалистичке агресије, Хавана, Конференција ССРЈ и СКЦ)

15. 12. 1975

Циклус Нове књиге: Авдо Хумо: Светозар Марковић, филозоф и револуционар, говоре: Мирослав Ђорђевић, Илија Станојчић, Авдо Хумо

22. 12. 1975

Јавна дискусија о програму Трибине за 1976. годину

24. 12. 1975

Ноћни портир - pro et kontra, разговор о филму; учесници: Игор Мандић, Љубомир Стојић