1975

27. 02. 1975

Javna diskusija o programskoj aktivnosti SKC-a u 1975. godini (UO GK SSO Beograda i Savet SKC-a) učestvuju: Slobodan Palalić, Petar Ignjatović, Mihajlo Popović, Bojana Pejić, Ružica Bajić, Lala Jeftović, Borislav Vuković, Lazar Vračarić, Dragan Živanović, Dragovan Lukić, Goranka Matić, Goran Đorđević, Dragica Vukadinović, studenti

29. 03. 1975

U spomen Pariske komune:

Reč o Komuni, govori: Pero Damjanović;

Dokumenti Komune; odlomke čitaju: Radmila Andrić, Stevo Žigon, Stojan Dečermić;

Koncert Hora AKUD Branko Krsmanović, dirigent: Bogdan Babić

03. 04. 1975

Svečana akademija povodom Dana studenata Beograda, na programu: Gaudeamus igitur, izvodi: Ženski hor Collegium Musicum - dirigent Darinka Matić-Marović; izvodi Akademski kamerni orkestar FMU, dirigent: Dušan Skovran, solisti: Mirjana Kršljanin, Obrad Nedeljković, Izudin Čavrković; program: J. Hajdn (Haydn), A. Vivaldi i Đ. Toreli (Torelli)

29 - 30. 09. 1975

Proslava 30 godina Univerziteta u Beogradu u samoupravnoj socijalističkoj zajednici

29. 09. 1975

Svečani koncert u čast proslave; program: Johan Sebastijan Bah (Bach): svite za violončelo; sviraju članovi žirija V međunarodnog takmičenja Muzičke omladine, Beograd: Ciril Škerjanec, Ljubljana, Viktor Jakovčić, Beograd, Erling Blondal, Kopenhagen

30. 09. 1975

Univerzitet, revolucija, sloboda, dokumentarna izložba

19. 12. 1975.

Nguyen ai quoc – Ho – Chi – Min, vijetnamski film, povodom proslave 15 -godišnjice osnivanja Nacionalnog fronta Južnog Vijetnama (organizacija: Ambasada Republike Južni Vijetnam, Koordinacioni odbor za pomoć oslobodilačkim pokretima i žrtvama imperijalističke agresije savezne konferencije, SSRNJ-Savez socijalističkog radnog naroda Jugoslavije i Studentski kulturni centar)

22. 12. 1975.

Javna diskusija o programu SKC-a za 1976. godinu (održava se i 23. 12., 24. 12., 25. 12. i 08. 01. 1976.)