1991

09. 04. 1991

Милош Петровић: Историја Византије, етно џез концерт

05. 06. 1991

Филип Дринкер (Philip A. Drinker): Акустичке студије лимених, дрвених дувачких инструмената и алпских рогова, предавање са акустичком демонстрацијом

октобар 1991. - фебруар 1992.

Мајсторски курсеви свирања на клавиру и чембалу, предавачи: Милош Петровић, Нада Колунџија, Игор Ласко

23. 11. 1991

Шоко Адаћи (Shoko Adachi), клавир, Јапан; програм: Торе Такемицу/ Tore Takemitsu, Сабуро Таката/ Saburo Takata, Акира Мијоши/ Akira Miyoshi

10 - 25. 12. 1991

Ј. С. Бах (Bach) и после њега, мајсторски курс свирања на клавиру, предавач професор Игор Ласко (Игорь Лазько)

14. 12. 1991

Београдски квартет харфи (чланови: Милица Барић, Аница Иванчевић, Дијана Сретеновић, Снежана Пејановић); програм: Ј. Крумпхолц (Krumpholz), Ц. Франк, М. Турније (Tournier), М. Грандјани, Ј. Молнар, Б. Андре (Andres), Ј. Бланко, С. Прокофјев (Прокофьев)

24 - 25. 12. 1991

Ј. С. Бах (Bach) и после њега, новогодишњи концерти полазника мајсторског курса професора Игора Ласка; учествују: Лидија Бизјак, Соња Лончар, Ивана Николић, Ивана Илић, Иван Рабасовић, Ана Урошевић, Наташа Ђорђевић, Нина Палибрк; програм: Ј. С. Бах (Bach), Л. В. Бетовен (Beethoven), В. А. Моцарт (Mozart), Ј. Хајдн (Haydn), П. И. Чајковски (Чайковский), Ф. Лист (Liszt), С. Рахмањинов (Рахманинов)