1978

13. 04. 1978

Жан Пјер Буве (Jean Pierre Bouvet), Париз: Израз- Видео – Међуоднос, видео пројекција и разговор

03-09. 05. 1978

Перформанс сусрет = Performance Meeting (види Велике манифестације)

08-16. 12. 1978

Смотра уметничког стваралаштва младих поводом X конгреса ССОЈ (види Велике манифестације)