Млада пољска култура, 16-22. 11. 1981

(Студентски културни центар и Riviera Remont, Варшава, Пољска)

16. 11. 1981.

Свечано отварање манифестације; party

Јацек Барћиковски (Jacek Barcikowski) и Војћех Дузицки (Wojcijech Dudzicki): Пољски тренуци, изложба фотографија на тему најновијих политичких догађања у Пољској.

Тереса Тискјевич (Teresa Tyszkievicz) и Здислав Сосновски (Zdislaw Sosnowski): Примери пољске уметности (Brogowski, Tyszkievicz, Wojciechowski, Sosnowski, Rylke), предавање уз приказивање слајдова.

Цезар Станишевски (Cezar Staniszewski): Насликао сам ово... а можда и ово, изложба

Дискусиони филмски клуб Кwант/Kwant: Ништа о нама без нас, семинар на тему савременог пољског документарног филма; уводна реч: Анджеј (Andrzej) Вернер, филмски критичар

DKF Kwant: Програм докуметнарних филмова:

Војћех Вишњевски (Wojciech W. Wiśniewski): Буквар; Кристоф Кјешловски (Krzysztof Kieslowski): Зидар; В. Вишњевски (W. Wiśniewski): Столар; М. Лозински (Marceł Łoziński): Проба микрофона; Камјенски (Kamieński): Раднице; М. Лозински (Marceł Łoziński): Испит зрелости; К. Кјешловски (Krzysztof Kieslowski): Причајуће главе; Продукција ПКФ: Штрајкачка хроника; Анджеј Чодаковски (Andrzej Chodakowski), Катарина Маћејко-Ковалчук (Katarzyna Maciejko-Kowalczyk) и Анџеј Жајацовски (Andrzej Zajączkowski): Радници 80 / Robotnicy 80; Богдан Косински (Bohdan Kosiński): Рађање Солидарности Narodziny Solidarności

Дембинска и М. Береза: Riviera Remont, фото-документарна изложба о раду центра Riviera Remont.

Валдемар Деска (Waldemar Deska) и Марек Каревиц (Karewicz): Плакати и омоти плоча пољског џеза, изложба

Станислав Сојка (Stanisław Sojka), солистички џез концерт

Музичка трибина: Преслушавање плоча и магнетофонских трака пољске рок и џез музике, водитељи Валдемар Деска (Waldemar Deska) и Томаш Лушкјевич (Tomasz Luczkiewicz).

Словицки (Slowicki) и Јануш Марек (Janusz Marek): Документи DFK Kwant и Пољски филмски плакат, изложба

17. 11. 1981.

Анджеј Вернер (Andrzej Werner): Документарни филм и друштвене промене седамдесетих година, уводни реферат за разговор са југословенским филмским радницима.

Томаш Лушкјевич (Tomasz Luczkiewicz): Савремени пољски џез, предавање

Концерт рок групе Маанам / Maanam (чланови групе: Олга Јаковска/ Olga Jackowska, Марек Јаковски/ Marek Jackowski, Ришард Олесински/ Riszard Olesinski, Боди Ковалевски/ Body Kowalewski, Павел Марковски/ Pawel Markowski)

Група Straik 80 и Duet 46, џез концерт (чланови групе: Михал Здуњак/ Michal Zduniak, Војћех Здуњак/ Wojciech Zduniak, Марек Вујчички/ Marek Wujcicki, Александер Корецки/ Aleksander Korecki)

18. 11. 1981.

Здислав Новаковски (Zdislaw Nowakowski), предавање и разговор

Анджеј Вернер (Andrzej Werner): Филмови моралног немира, предавање и разговор о савременом пољском филму

DKF Kwant - програм играних филмова:

Индекс, режија: Ј. Кијовски;

Како живети, режија: М. Лозински;

Клатно, режија: Ф. Бајон

Др Војћех Ламентович (Wojciech Lamentowicz): Политичке кризе у Пољској, предавање и разговор са југословеснким научним радницима.

Позориште Provisorium, Лублин: Представа, учествују: Јацек Бжежински (Jacek Brzezinski), Криштоф Харијас (Krzysztof Hariasz), Анджеј Матијас (Andrzey Mathias), Славомир Скоп (Slawomir Skop)

19. 11. 1981

Др Војћех Ламентович (Wojciech Lamentowicz): Идеје и искуства самоуправног социјализма - компарација југословенског сампуправљања и пољских самоуправних пројеката, реферат и разговор са југословенским научним радницима.

Група Ономатопеjа/ Onomatopeia, концерт (чланови групе: Анджеј Митан/ Andrzej Mitan, Пјотр Митан/ Piotr Mitan, Јан Олшак/ Jan Olszak)

Група Бригада Кризис = Brygada Kryzys: New wave концерт (чланови групе: Томаш Липински/ Tomasz Lipinski, Роберт Брилевски/ Robert Brylewski, Славомир Слоћимски/ Slawomir Slocimski, Иренеуш Вервински/ Ireneusz Werwinski, Јарослав Пташински/ Jaroslaw Ptaszynski)

Позориште Провизоријум/ Provisorium: Представа

20. 11. 1981

Војћех Марћевски (Wojciech Marcziewski) и Анџеј Вернер (Andrzej Werner): Разговор о филмовима Марћевског уз учешће југословенских филмских радника

DKF Kwant - програм играних филмова:

Војћех Марћевски (Wojciech Marcziewski), режисер, филмови: Дрхтавица; Кључар; Море.

Музички клуб: Преслушавање плоча и магнетофонских трака пољске рок и џез музике, Валдемар Деска (Waldemar Deska) и Томаш Лушкјевич (Tomasz Luczkiewicz).

Јануш Марек (Janusz Marek): Алтернативно позориште у Пољској, предавање и разговор.

21. 11. 1981

Стефан Моравски (Stefan Morawski): Неоанархизам и уметничка неоавангарда, предавање

Јануш Фурдина (Janusz Furdyna): Класична музика и Шопен, предавање

Bohdan Czapiewski (Богдан Чапјевски) свира Шопена (Chopin), солистички клавирски концерт.

DKF Kwant - програм играних филмова

Анджеј Вајда (Andrzej Wajda), режисер, филмови: Човек од гвожђа (Człowiek z żelaza); Човек од мрамора (Człowiek z marmuru)

Тереза Тушкјевич (Teresa Tuszkiewicz): Прилагођавања, перформанс

22. 11. 1981

Анджеј Вернер (Andrzej Verner), др Војћех Ламентович (Wojciech Lamentowicz) и Стефан Моравски (Stefan Morawski): Панел дискусија о друштвено-политичким превирањима у Пољској и перспективама њиховог расплета, у дискусији учествују и домаћи научни радници.

Филмски клуб Ремонт/ Remont - филмови уметника, на програму: Т. Тушкјевич (Tyszkiewicz), З. Сосновски (Sosnowski), Т. Чикава (Cichawa), T. Аркјуш (Arciush), J. Пјотровски (Piotrowski), M. Дуткјевич (Dutkiewicz)

Филмови у продукцији студентских центара Варшавске Политехнике:

Ј. Панич (Panicz): Од августа до августа, колаж видео материјала са пољске ТВ емитованих након августа 1980; Ј. Панич (Panicz): Клупски центар Ривијера ремонт/ Riviera-Remont, документарни материјали 1979-1981.

Jamm session пољских и југословенских музичких група